ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

 

Въздействаща Техника Живея е иновативен метод с който владеем цялото си тяло отвътре и отвън, като стимулираме определени точки на тялото, въздействаме на меридианите и балансираме чакрите. Съединяваме Дух, Душа и Тяло, като живеем точно тук и точно сега. Създаваме дълбока връзка със Създателя.

Въздействаща Техника Живея   се използва за справяне с негативните емоции и коригиране на нанесените ни емоционални последствия от тях. За момента Въздействаща Техника Живея   не е призната за официален изцелителен метод, макар че съществуват налични доказателства за нейната ефикасност. Моля да вземете предвид това условие при последващо използване на Въздействаща Техника Живея.  

Работейки върху емоционалното си състояние, в процеса на изчистване на негативните емоции, може да отключите други свои стари негативни емоции, които да Ви причинят дискомфорт или да дестабилизират текущото Ви психическо състояние. Тези новопоявили се негативни емоции трябва да са знак, че е необходимо да работите и върху тяхното изчистване. С включването си в програмата поемате пълна отговорност за последствията върху влиянието на Въздействаща Техника Живея върху Вашето психическо и емоционално здраве, без да търсите отговорност от други.

Възможно е при неспазване на правилното изпълнение на Метода да се нараните, което да Ви причини физическа болка или травма. Правилното използване на Въздействаща Техника Живея е на Ваша отговорност. Практикувайки Въздействаща Техника Живея поемате пълна отговорност за последствията от техническото изпълнение на Техниката.

Практикувайки Въздействаща Техника Живея, заявявате с ясно съзнание, че поемате пълна лична отговорност за получените резултати и последствия от използването на Въздействаща Техника Живея  без каквито и да е претенции към други лица, в частност към човека, с когото провеждате консултациите и към интернет сайта https://vidimoto.i.nevidimoto.live-free-center.eu.

Уебсайтът не поема каквато и да е отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на раздел ,,Здраве‘‘. Решението да се доверите на информацията в раздел ,,Здраве‘‘ е единствено на Ваша отговорност. При никакви обстоятелства този уебсайт няма да носи отговорност за щети (включително, но не ограничено до случайни и косвени щети, получени травми, смърт в резултат на противоправни действия, пропуснати ползи, както и щети в резултат на загуба на данни или преустановена дейност) и претенции, възникнали в резултат на ползването или невъзможността за ползването на информацията в раздел ,,Здраве‘‘, независимо дали тези щети или претенции се основават на гаранции, договор, деликт или някаква друга правна теория, и независимо дали към този уебсайт е отправено предупреждение за възможността от такива щети или претенции.

Винаги се допитвайте до лекар или до друго квалифицирано медицинско лице, ако имате въпроси във връзка със заболяване или избор на лечение.

 

*В ПОЛЕТО ,,ОТНОСНО“ НАПИШЕТЕ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

КОГАТО ПОСТАВИТЕ ОТМЕТКАТА МАЛКОТО КВАДРАТЧЕ ВИЕ АВТОМАТИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА 

 

  Използвайки този формуляр, вие се съгласявате с съхраняването и обработката на данните от този уебсайт. / By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

   

   

  ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  Categories: Други
  Translate »
  error: Content is protected !!

  ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!