ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

До ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР‘‘

 

 

 

 

Желая да бъда приет/а/ за член на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

 

 

 

Запознат/а/ съм с Устава на  АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР.

 

 

 

Съгласен/на/ съм с членския внос за годишната сума от 6 лв. или дарение пожелание.

 

 

 

Съгласен /на/ съм да направя превод за членския внос чрез платежната платформа 

 

 

 

Декларирам, че съм запознат /а/ и приемам безусловно разпоредбите на  Устава на СДРУЖЕНИЕ ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР‘‘  и ще работя за развитието и благополучието му.

 

 

 

 

Декларирам, че ще предоставя цялата лична информация, като я напиша в формата на контакт като съобщение,  както следва:

 

  1.  трите имена;

  2. булстат /ако има такъв/;

  3. актуален телефон;

  4. точен адрес;

  5. месторабота       

 

 

УСТАВ

 

 

ПРАВИЛА

 

 

ПЛАТЕЖНА ФОРМА

 

 

 
 

Translate »
error: Content is protected !!