145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *4*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

ПЪРВА ГЛАВА

 

ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

 

От учителя

 

(събрал и подредил Д. Звездински)

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Човек, който изпълнява волята Божия,

                                                                Нито вълци го ядат

                                                                Нито разбойници го крадат.

                                                                Няма болест в света,

                                                                Която да не може да се лекува.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Учителя

 

 

                                             ,,Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено, създадено за вас. Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко мога да понеса. При това, въпросът веднага се решава. “ 

 

                                                                                                                                                            Учителя

 

 

 

 

 

 1. Бъдете постоянно в молитва,за да пребъдва Бог във вас и да ви освободи от всички прегрешения и болести.

 2. Болният не може да се излекува, докато не изповяда греховете си пред Бога в душата си.

 3. Ако се изповядаме пред Бога и вложим цел в живота, ние ще оздравеем и ще се освободим от всички болести.

 4. Който оправи мисълта си към Бога, той ще бъде свободен от всички болести.

 5. Когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта.Питайте я, защо е дошла, докога мисли да остане при вас. Като и попейте ,, Мога да постигна що желая“, тя ще се задоволи и ще ви напусне.

 6. Нищо не се върши без предварителна връзка с Бога.

 7. Чрез мисълта си човек може да забрани на микробите да се размножават в него и да ги изпъди навън. Светлата мисъл може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии.

 8. С  мисълта си човек може да се освободи от всички израстъци в тялото – Как? – Като ги мести от  едно място на друго.

 9. С помощта на мисълта си, човек може да събере излишната материя на едно място и да я извади навън чрез някакъв цирей. Щом в организма се е образувала нечиста материя, по какъвто и начин да е, тя трябва да излезе навън чрез порите,чрез изпотяването или поне чрез някакъв цирей.

 10. Светли духове помагат на хората. Достатъчно е да ги призовем в името на Любовта Божия, за да ни се открият.  Те са постоянно между нас.

 11. Ще се свържеш с всички добри хора по лицето на земята и горе на небето, и ще оздравееш.

 12. Ще се свържеш с всички добри хора, които желаят доброто на човечеството, с разумните същества Херувими, Серафими, Престоли, с Ангелите на смирението и с всички Ангели и приятели на Небето и земята.

 13. На недъзите, на болестите и злото ще говорите, ще правим добро. Така ще дойде любовта в наs.

 14. Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните лекари на земята. Те седят около човека и казват: Господарю, ти само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще направим. Те могат отлично да ни излекуват. Помоли им се и кажи: ,,Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа.“ Без да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе Законът не действува.

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!