145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *5*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 1. 15.Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и т.н.

 2. 16.Най-първо, употребявайте Закона на внушението върху себе си.Внушавайте си и работете! Когато научите да го прилагате целекупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.

 3. 17.Оздравяването ви ще зависи от концентрирането на вашия ум.За всички идеи, които искате да прокарате в света, трябва да имате една огромна интензивност.

 4. 18.Когато ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане.Извикайте тия същества и съзнателно се свързвайте с тях.Когато мислите за тях, вие ще можете да работите успешно.Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание и ще оздравеете.

 5. 19.Учителят ни идва на помощ.Намери Христа и кажи:Учителю, да оздаравея!Когато ти отиваш в провинцията,живо си представи Моето лице и аз ще дойда и ще ти помогна.Също Учителя е казал на един брат: ,,Вечер,когато ти спиш,ще те посетя и ще те излекувам.“

 6. 20.ДОКАТО СИ В БОГА, ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БОЛЕДУВАШ.

 7. 21.Веднъж аз лично се оплаках на Учителя като му казах,че животът ми се намира в опасност. В отговор Учителя ми каза:,,Поглеждай Небето и не бой се!“

 8. 22.Силната мисъл лекува всички болести.

 9. 23.Обърни се към Бога и кажи: ,,Господи, ние можем да жертваме всичко за Теб!“ ,,Каквото кажеш, ще направим“. Така ще разрешите вашите трудни задачи.

 10. 24.,,Едно с Божията Любов и сила!“ Ако вярваш в тия думи,като поставиш ръката си върху главата на болния, последният ще стане от леглото.

 11. 25.Ако в желанието си вложиш цялата си душа, без всякакво неверие, колебание и съмнение, ще стане, ще го постигнеш!

 12. 26.Обърни се към Бога с всичкото си упование и надежда и кажи: ,,Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си“.

 13. 27.Направете опит с думите: ,,Бог е Любов“, и ще видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята, и ще видите,че ако сте болен, ще оздравеете.

 14. 28.Аз съм готов да служа на Бога, аз служа на Бога, аз работя за Бога и затова трябва да бъда здрав и съм здрав!

 15. 29.Ще кажеш на болестта: ,,Бог на Когото служа ви заповядва да ме развържете! Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“

 16. 30.Скръбта, болестта и всичко, с което не можете да се справите, възложете на Господа и кажете: Аз не мога да те храня, ще идеш при Господа! И болката ще си иде, а на тебе ще ти олекне.

 17. 31.Направете опит с вас или с друг болен на смъртно легло. Кажете: ,,Господи отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе!

 18. Ще се работя заради Тебе. Остави ме на земята!“ И направи изповед пред Бога в душата си.

 19. 32.Ако си болен кажи: ,,Господи, отсега нататък ще ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа  и с всичката си сила. Където и да съм, при каквито и условия да съм – като работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще служа с любов, безкористно, без никакви пари!

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!