БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР  ТЪРСИ СПОНСОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР

 

 

 1. Да повиши качеството на живот на хората и да спомогне за тяхното личностно развитие чрез различни методи и техники като медитация,  смехотерапия, техника за емоционална свобода (ТЕС), танци, спорт и др;

 2. Да повиши информираността на обществото относно методите и техниките за лечение, включващи: традиционна, алтернативна и други медицини;

 3. Да спомогне за споделянето на опита от приложението на различни проекти, програми, методи и техники за личностно развитие;

 4. Да помага за възстановяването на хората след техни физически или психически преживявания;

 5. Да популяризира проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и организации, свързани с духовното, физическото и личностното развитие;

 6. Да организира курсове и лекции за популяризиране на техниките и методите за личностно развитие като: медитация, йога, смехотерапия, техника за емоционална свобода (ТЕС), танци, спорт и др.;

 7. Да организира национални и международни срещи, курсове, семинари, симпозиуми, програми, проекти и други инициативи свързани с личностното развитие на човека;

 8. Да инициира и организира благотворителни кампании под различни форми за набиране на средства в съответствие с целите на сдружението и осъществяване на други законни дейности, свързани с тях;

 9. Да развива партньорски отношения със сходни организации в страната и чужбина за усъвършенстване на здравословния начин на живот.

 10. Да подпомага чрез дейността си членове или лица на сдружението съгласно предмета му дейност;

 11. Да изгради, развива и поддържа експертна мрежа от професионалисти по личностно развитие;

 

Целта е да се изгради иновативна социална услуга за всички хора в България.

 

Услугата ще се извършва от стационарен и мобилен екип, както и от социални помощници, които ще посещават хората на място.

 

 За повече подробности прочетете тук

 

 

 

 

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ СЕГА ОТ ТУК

 

 

 

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
Translate »
error: Content is protected !!

ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!