СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ- ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 


 

 

 

До ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР‘‘

 

 

 

 

Запознат/а/ съм, че преди да подам заявлението за доброволец,  първо трябва да стана член на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР 

 

Желая да бъда доброволец  в АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

Запознат/а/ съм с Устава на  АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР.

Запознат/а/ съм с правилата на АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР.

Декларирам, че съм запознат /а/ и приемам безусловно разпоредбите на  Устава на СДРУЖЕНИЕ ,,АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР‘‘, и ще работя за развитието и благополучието му.

 

Декларирам, че съм запознат/а/ с новия регламент за защита на личните данни.

Декларирам, че ще предоставя цялата лична информация, като я напиша във формата за контакт / като съобщение /,  както следва:

 

 1.  трите имена;

 2. булстат /ако има такъв/;

 3. актуален телефон;

 4. точен адрес;

 5. месторабота       

 

 

УСТАВ

 

 

ПРАВИЛА

 

 

  Използвайки този формуляр, вие се съгласявате с съхраняването и обработката на данните от този уебсайт. / By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

   

   

   

  ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  Translate »
  error: Content is protected !!

  ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ!