145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *11*

 

 

 

 

 

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 

 

 1. 131. Аз лекувам холерата с гореща вода. Дайте на болния от холера 4-5 чаши вряла вода и на другия ден той ще бъде е здрав. Врялата вода разрежда серума в който бацилите на холерата се хранят и в 24 часа те намаляват и умират.

 2. 132. Никакви лекарства не са нужни. Ще си кажете: ,,Искам да порасне косата ми“. Кажеш ли така, ще си вярваш на думите си. Ще пожелаеш да се подмладиш.

 3. 133. Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той трябва да пее.

 4. 134. Ако страдаш от ревматизъм, стопли вода, измий краката си, слабините си и кажи: В името на Божията Любов, ревматизмът ще ме напусне“. Следователно, когато призовеш любовта, всяка една болест, всяко едно страдание изчезват. 

 5. 135. Болестта се подчинява само на търпеливия и свободен човек.

 6. 136. Основния природен тон освобождава човека от всички недъзи. Изпееш ли основния природен тон правилно, какъвто и недъг да имаш, той ще изчезне. Тук полутонове няма, всички тонове са цели.

 7. 137. Когато заболееш, потърси човек, който те обича. Хвани го за двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията, която си получил от него. 

 8. 138. Упражнение: Добре изправен. Ръцете напред, над главата, надолу. Постепенно свиване ръцете в юмруци, като се поставят пред лицето  под брадата. Бавно изнасяне ръцете напред с разтваряне на юмруци, като че ли се отърсвате от нещо. Това упражнение има за цел да ви освободи от грешките, които правите.

 9. 139. Виждаш един болен, запей му: ,,Братко мой, ти днес си болен, но след три дни ще оздравееш“. Пей така, че да предизвикаш жизнените сили у човека.

 10. 140. Ако си болен, не се занимавай с бедни хора. Потърси някой банкер, свържи се с него и работите постепенно ще се уреждат. Ако си студент и не успяваш с уроците, свържи се с мисълта на професора си. Ако в продължение на една година държите в ума си някой щастлив човек, някой банкер, или някой професор, силите, които работят в тях, ще потекат към вас. Вие можете да черпите сила от подсъзнанието с хора, дето се крие истинско богатство.

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:  http://kniga-bezplatno.com

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *10*

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 

 

 

 

 1. 113.Черешите се препоръчват против малокръвие и неврастения. Ще ги ядете колкото искате, но с любов.

 2. 114.Нека болният се обърне към Бога и мислено или гласно да изпее песента:,, Обичам Те, Господи, обичам Твоите дръвчета, тревички, Твоите извори, реки, Твоите долини, планини! Обичам Господи всичко, всичко, което си създал.“

 3. 115.Най-силно и сигурно лекарство срещу всички болести е Любовта. Направете опит с любовта да се уверите в нейната сила. Когато заболее някой, нека напълни една чаша с чиста планинска  вода и накара един любящ човек да потопи пръстите си във водата два три пъти и след това нека  изпие водата и следи какъв резултат ще има.

 4. 116.Как може да се въздействува на нервността. – Чрез горещата вода. Вземете чаша гореща вряла вода, пийте лъжичка по лъжичка. Ако няма гореща вода, може да направите опита и със студена вода.

 5. 117.Ако ви боли ръка, крак, не търсете лекар, но започнете да пеете на болката тона ,,си“. Можете ли да вземете тона ,,до“ правилно, болката ще мине.

 6. 118. И тъй като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: ,,Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил. Това е  живот вечен да позная Любов, мъдрост и  Истина. Това е живот вечен да позная че Бог е Дух, Който царува навсякъде.

 7. 119.Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея като петел.

 8. 120.Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на слънцето и луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от онези растения и минерали, които са свързани с енергиите на слънцето и луната и ги трансформира.

 9. 121.Ако не може да разрешите някой мъчен въпрос, турете дясната си ръка на пъпа. Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата – на кръста.

 10. 122.Идете при някой тежко болен и в името на Исуса Христа, пожелайте да оздравее.

 11. 123.Достатъчно е да мислиш за къртицата, за да подобриш състоянието на стомаха си. 

 12. 124.Заболеете ли, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете:,, Ще оздравея“ и така ще стане. А понякога е необходимо до 1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете. Постоянствайте и ще получите добър резултат.

 13. 125.Ще ви дам едно правило за вътрешно тониране. Слаб си, искаш да станеш силен, започни да изправяш грешките си. Боли те глава, тонирай главата си с любов към Бога. Болят те гърдите, тонирай гърдите си с любов към Бога (ангелите). Боли те стомаха, тонирай стомаха си с любов към хората.

 14. 126.Обичай Бога, благодари за всичко и никога няма да боледуваш.

 15. 127.Достатъчно е да споменеш името на Христа с вяра за да се освободиш от всякаква болка.

 16. 128.Пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте! 

 17. 129.Ако някой човек е в последния час на живота си, той може да се възвърне отново към живот, като повярва в Бога и се предаде в ръцете Му, той да работи върху него. Остави ли се напълно в ръцете на Бога, без никакъв страх, без съмнение, без всякакви лекарства, но с абсолютната вяра, той ще види силата на Бога.

 18. 130.Ако имате пълната вяра и любов към Бога, без никакви колебания и съмнения, каквито болки и страдания и противоречия да имате в живота си, те моментално ще изчезнат. Велика сила се крие в човека, който има любов към Бога! Този човек е в сила сам да се лекува с поставяне на ръката си върху болното или парализираното място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

 

източник:  http://kniga-bezplatno.com

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *9*

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 

 1. 99.Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и постой така един час, от 7-8 часа сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: ,,Господи, просвети моя ум! Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен.“ След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит, ще видите, че в 99 процента вашия опит ще бъде сполучлив.

 2. 100. Вярвай в душата си, ако искаш да разрешиш всички въпроси, ако искаш да се справиш с всички болести. Душата е майка на човека.

 3. 101.Аз турям събота като емблема на Любовта. Ако правите добро в този ден, всички болести, всички нещастия ще изчезнат от вас. Това може да познаете като нещо положително.

 4. 102.Лекар, който вярва в Бога и има Любов към Него, ще вземе една чиста хартия и ще напише една дума. След това изгаря книжката, събира пепелта, туря я във вода, за да се разтвори и дава от този разтвор на болния да пие по няколко лъжички на ден. Не минава и ден или два, положението на болния се (подобрява) оправя.

 5. 103.Всяка болест, всяко обезсърчение, може да се лекува, ако болният започне да произнася много пъти на ден думите ,, ще оздравея“, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти на ден. Първият ден ще произнесе тия думи 100 пъти, вторият – 120 пъти, третият ден – 150 пъти и т.н., докато дойде до 1000 или 2000 пъти.

 6. 104.Когато Божията мисъл е насочена към вас, всичко каквото желаете ще се реализира. И за да бъде Божията мисъл насочена към вас, вие трябва да бъдете като малките деца, да имате желание да изпълните Волята Божия тъй като никой в България не я изпълнил. Ще имате следното желание: Ще изпълня Волята Божия, както я изпълняват малките деца.

 7. 105.Никой няма право да яде без любов. Гневен ли си малко, не яж! Ако пазите това правило ще видите как законът работи, ще видите дали ще има болести.

 8. 106.Щом гледате на тревичките и на малките растения като проява на Великата Любов, с тях може да лекувате и най-страшните болести. И на смъртно легло да е човек, тази тревичка може да го излекува. Любовта се превръща еднакво и чрез малки и чрез големи същества.

 9. 107.Ако сте неразположени, погледнете малко безименния си пръст. Няма да мине много време и вие ще усетите, че ставате весел и разположен по дух.

 10. 108.Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек.

 11. 109.Щом  ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията към Божествения свят. Ако страдате от гръдобол, ще изправите отношенията си към духовния свят, ще изправите чувствата си. Ако страдате от корема, ще изправите отношенията си към физическия свят.

 12. 110.При пиене на вода, съзнанието ви трябва да бъде будно, за да може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха.

 13. 111.Който има любов, той не може да боледува. Искате ли да се освободите от болестите си, трябва да обичате всички хора и да сте готови на всякакви услуги.

 14. 112.Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете на изток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 

 

 

 

 

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *8*

 

 

 

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 

 

 

 1. 79.Някой страда от стомах, гърчи се, тури ръцете си на слънчевия възел или на мястото където е болката и ще се подобри положението.

 2. 80.Мозъкът е голямо динамо на сили, на електрическата енергия, която изпраща по целия организъм. Ако човек знае как да се ползва от тази енергия, той би могъл да се лекува.

 3. 81.Изобщо,боледуват тези удове, които са демагнетизирани и за да се излекуват мислено, трябва да им се предаде необходимата енергия.

 4. 82.Който има в запас прана,жизнена сила на природата, достатъчно е да концентрира мисълта си към болното място, да го докосне с ръката си и ще оздравее.

 5. 83.Болен си, кажи: ,,Такава е волята Божия, добър е Господ!“

 6. 84.Щом болният възстанови връзката си с Любовта, животът в него почва да тече и оздравява съвършено.

 7. 85.Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.

 8. 86.Боже, сътвори в мене сърце чисто и свято!

 9. 87.Ако у вас не се събуди основната идея за Бога, всичко друго е безпредметно.

 10. 88.Всички болести на физическия свят са се явили първо в духовния свят, а после са слезли на физическия свят. И ако човек успее  да създаде антипод на идеята, която е причинила болестта в него, няма да мине много време, два или три месеца и болестта ще изчезне. Ако знаете как да посадите някоя велика идея в духовния свят, тя в скоро време ще даде резултат и на физическия свят.

 11. 89.Направете опит с думите: Бог е Любов“, да видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума си, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете. Ако досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате, ако само сте чувствували, отсега нататък ще любите. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите.

 12. 90.Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той нищо няма да постигне. 

 13. 91.Като разберете, че Любовта не е нито свята, нито грешна, нито глупава, нито разумна и ако приемете това, каквато и болест да имате, тя ще изчезне.

 14. 92.,,Едно сме с Божията Любов и сила!“ Ако кажете така и повярвате на тия думи, с едно поставяне на ръката върху главата на болния, последният ще стане от леглото и ще оздравее. Ако болния вярва в тия думи, ще оздравее веднага.

 15. 93.Човек трябва да вярва в Бога и като се хване веднъж за него, болестта му ще изчезне.

 16. 94.Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от друга страна събужда сили.  Престане ли да пее, човек е осъден на мъчнотии, страдания и смърт.

 17. 95.Хване ли ревматизъм, вие ще му кажете: ,,Аз ще ти дам едно угощение за добродетел, но след това ще бъдеш ли добър да напуснеш тялото ми, тук не ти е мястото.“ Кажете ли на ревматизма така, ще видите, че в скоро време ще излезе от организма ви.

 18. 96.Болен сте, опитайте вярата си. Кажете тъй: ,,В  името на моето верую, в името на моя Господ, в който вярвам, заповядам на тази болест да излезе.“

 19. 97.Ако търсите причините на болестта, продължаваме я по дълго време.

 20. 98.Болният като пече гърба си на слънце и съсредоточи ума си към всички добри хора на земята, да изпълни мисълта си само с добри и благородни мисли, тогава няма да минат и двадесет дни, той ще получи един добър резултат. Добрите хора на земята, те ще му помогнат. 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *7*

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 1. 54.Щом те заболи крак, помилвай го, разговори се с него, кажи му: Извини ме за моята невнимателност, сгреших към тебе, но ще изправя грешката си. Само така ще се примириш и ще оздравееш.

 2. 55.Съберете две радости на едно място и ще се уверите в действието и силата на този закон. В няколко минути, или най-много в два, три часа, раната ви ще оздравее. Събереш ли две радости на едно място – твоята и на твоя ближен, ти си в Царството на хармонията и областта на щастието. Това е закон.

 3. 56.Ти си болен защото не обичаш.

 4. 57.Заболееш ли, движи палеца си! Изнеси дясната ръка напред, с дланите надолу.  Допирай последователно палеца си до всички пръсти на ръката : до малкия, безименния и т.н. След това обърни същата ръка с дланта нагоре и направи същото упражнение. После направи двете упражнения с лявата ръка, първо с дланта на долу, после с дланта нагоре. Ако си търговец и не ти върви, седни на един стол и започни упражнението.

 5. 58.Каквато болест и да имаш, хвани болното място и кажи: ,,Ще служиш  на Господа!“ Зарадвай се за всичко, защото определеното е това да стане.

 6. 59.Болен ли си, когато ставаш сутрин, пий по една чаша гореща вода на глътки. Прави това 40 дни наред и ще оздравееш.

 7. 60.Когато заболеете от нещо, приложете следния метод: Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: ,,Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести“. Ако вярата ви в Бога  е  силна, няма да се мине и половин час и болката ви ще изчезне.

 8. 61.Да се измисли песен за думите: ,,Божествената Любов ме озари!“

 9. 62.Формула с която човек може да се лекува: ,,Стани и ходи!“ С тези думи Христос излекува болния при къпалнята.

 10. 63.Разболееш ли се, кажи: ,,Благ е Господ!“ Изгубиш ли силата си, кажи ,,Бог е всесилен!Аз искам да стана силен.“ Изгубиш ли знанието, разумността си, кажи: ,,Бог е всемъдър. Аз искам да бъда мъдър.“ 

 11. 64.Произнесете думата ,,любов“ правилно и така вие можете да се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в краката си, кажете дълбоко в себе си, с вяра и упование във Великото: ,,Бог е любов, и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете ли тия думи 2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на крака, здрав както някога сте били.

 12. 65.Колцина от вас четат Господнята молитва, когато са болни? Рядко ще срещнете човек, който при най-трудни условия на своя живот да отправи чиста благодарствена молитва към Бога.

 13. 66.Ако болния човек вземе в ръката си една свещена книга, ще оздравее. – Защо? – Тази книга съдържа в себе си енергия, която лекува. Ако гладния вземе в ръката си тази книга, той веднага ще се нахрани. Голяма сила крие в себе си тази свещена книга. В тази книга се крие здравето, силата, знанието и богатството, което човек търси.

 14. 67.Обърнете се към Бога с благодарност, че е изпратил този ревматизъм. Пейте на ревматизма и го благославяйте! Благославяйте Бога ,Светиите,Ангелите, добрите хора по света и като се свържете с тях, няма да забележите как ще оздравеете.

 15. 68.Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си. И каквото обещае, трябва да го изпълни. Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието, което е дал пред Бога и да не  е получил отговор на молитвата си.

 16. 69.Човек може мислено да приема гореща вода и така да се лекува от всички болести.

 17. 70.Ако някой от вас заболее, нека съсредоточи мисълта си към болестта си и да я изпъди вън от себе си.

 18. 71.Като окултен ученик отивате при един болен: Направете му няколко паси, духнете един, два пъти над него и той ще оздравее.

 19. 72.Ще кажеш на микробите на треската: Заповядам ви, в продължение на 25 минути да излезете навън от моя организъм, защото съм зает, отивам на работа.

 20. 73.Музиката ще ви продължи живота. Тя е едно средство за лекуване.

 21. 74.Песента ,,Бог е Любов!“, като я изпеете веднаж, каквито болки имате, те ще изчезнат. Песента ,,Фир,фюр,фен“ е също и за лекуване и тониране на сърцето.

 22. 75.Ще кажеш на своята душа: ,,С теб е Бог. Ти ще победиш! Твоята победа е и моя победа. Аз вярвам в един Бог на Любовта, в един учител на Мъдростта и в един Дух на Истината.“

 23. 76.Серафими – нервна система, херувими – бели дробове, престоли – сърцето, същества на благородството – стомах, власти – черен дроб,  същества на доброто – жлъчка, началства – далак, Архангели – бъбреци (ръководят народите ), Ангели – възвишени мисли.

 24. 77.От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да вдигнете от леглото си здрав и бодър (единство на съзнанието – това е хармония между ума и сърцето)

 25. 78.Когато слънчевият възел е в неизправност, тури дясната си ръка на слънчевия възел, а лявата ръка на кръста с дланта на вън. Така ще се успокои нервната система.

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *6*

145       НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 1. 33.Някой заболее до смърт, нека се обърне тогава към бога с думите: ,,Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое име е истинно, помогни ми да оздравея!Обещавам, че ще Ти служа.“  Направете опита искрено,  за да се убедите, че проповядвам велика, жива Истина, която пръв съм проверил. Който направи опита искрено, чистосърдечно сам ще се увери, че Господ е жив. Аз искам да познаете този Господ и да се убедите в думите ми.

 2. 34.Ако някой заболее сериозно, да се обърне към Бога с гореща искрена молитва, да каже: ,,Господи, помогни ми в този тежък час, да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост.Искам да посветя живота си в служене на Любовта, в изпълнение на Твоята воля.

 3. 35.Господи, в Тебе е всичкото ми упование, помогни, прати ми своята помощ, да позная, че съществуваш, че си Бог на живите и на всички помагаш. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.

 4. 36.Болен си тогава кажи: ,,Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, за да Ти служа!“ Кажеш ли така, ще видиш какъв преврат ще стане с тебе. Онзи, Който е без Бога, той да му мисли.

 5. 37.Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха, в светлината. Който обича Бога, възприема Го чрез тях. Такъв човек се лекува.

 6. 38.Казват, че Светото Писание е живо слово. Ако е така, турете го на главата на болния и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята любов и добро желание към болния ще се превърнат в мощна жизнена сила.

 7. 39.Като пиеш вода и се разхлаждаш, кажи в себе си: ,,Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“

 8. 40.Ако си болен, кажи: ,,Обичам те Господи!“ Кажеш ли така, ще оздравееш.

 9. 41.Ако ви заболи сърцето, духнете и кажете Хууу! Няма да мине дълго време и болката на сърцето ще престане.

 10. 42.Ако някой е болен, нека си представи, че болестта постепенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободиш от нея, поддържайте мисълта, че сте здрав и бодър. Както мислиш така става.

 11. 43.Да вдигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване на разумните сили на помощ.

 12. 44.Вдигни главата и ръцете си нагоре, да насърчите. В ръцете на човека са вложени ред и сили, чрез които той влиза във връзка със същества, които му се притичват на помощ.

 13. 45.Тури ръцете на болното място, съсредоточи ума си за 5-10 минути.

 14. 46.Заболее ли някой ваш близък, турете ръката на гърдите му и кажи: От мен да замине!“

 15. 47.Няма по-велико благо от това, простиране на ръцете върху главата на някого. Ръцете се държат хоризонтално.

 16. 48.Щом усетиш тежест в стомаха си, стани прав, тури ръцете си н акорема, дясната ръка върху лявата, с палците един срещу друг. Кажи си: ,,Всичките ми работи са уредени“.

 17. 49.На всяко ваше желание, което ви спъва, ще кажете: Ще коленичиш и ще се молиш.“

 18. 50.Когато дойде някоя болест, опълчи се против нея, кажи: Знаеш ли кой съм аз? Скоро да си вървиш! Аз свободен човек. Заповядам ти, да ме напуснеш.

 19. 51.Служенето на Бога трябва да бъде за вас свещена идея, която да ви причинява най-голяма радост в живота. Който служи е здрав и на него съдействува цялата Природа.

 20. 52.Кажете: Господи,съгрешихме! Ние не опазихме твоите велики закони на любовта, на Мъдростта и на Истината. Ще ги опазим сега.“

 21. 53.Помни, който обича Бог, той има имунитет към болестите. 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 1.  

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *5*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 1. 15.Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и т.н.

 2. 16.Най-първо, употребявайте Закона на внушението върху себе си.Внушавайте си и работете! Когато научите да го прилагате целекупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.

 3. 17.Оздравяването ви ще зависи от концентрирането на вашия ум.За всички идеи, които искате да прокарате в света, трябва да имате една огромна интензивност.

 4. 18.Когато ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане.Извикайте тия същества и съзнателно се свързвайте с тях.Когато мислите за тях, вие ще можете да работите успешно.Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание и ще оздравеете.

 5. 19.Учителят ни идва на помощ.Намери Христа и кажи:Учителю, да оздаравея!Когато ти отиваш в провинцията,живо си представи Моето лице и аз ще дойда и ще ти помогна.Също Учителя е казал на един брат: ,,Вечер,когато ти спиш,ще те посетя и ще те излекувам.“

 6. 20.ДОКАТО СИ В БОГА, ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БОЛЕДУВАШ.

 7. 21.Веднъж аз лично се оплаках на Учителя като му казах,че животът ми се намира в опасност. В отговор Учителя ми каза:,,Поглеждай Небето и не бой се!“

 8. 22.Силната мисъл лекува всички болести.

 9. 23.Обърни се към Бога и кажи: ,,Господи, ние можем да жертваме всичко за Теб!“ ,,Каквото кажеш, ще направим“. Така ще разрешите вашите трудни задачи.

 10. 24.,,Едно с Божията Любов и сила!“ Ако вярваш в тия думи,като поставиш ръката си върху главата на болния, последният ще стане от леглото.

 11. 25.Ако в желанието си вложиш цялата си душа, без всякакво неверие, колебание и съмнение, ще стане, ще го постигнеш!

 12. 26.Обърни се към Бога с всичкото си упование и надежда и кажи: ,,Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си“.

 13. 27.Направете опит с думите: ,,Бог е Любов“, и ще видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята, и ще видите,че ако сте болен, ще оздравеете.

 14. 28.Аз съм готов да служа на Бога, аз служа на Бога, аз работя за Бога и затова трябва да бъда здрав и съм здрав!

 15. 29.Ще кажеш на болестта: ,,Бог на Когото служа ви заповядва да ме развържете! Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“

 16. 30.Скръбта, болестта и всичко, с което не можете да се справите, възложете на Господа и кажете: Аз не мога да те храня, ще идеш при Господа! И болката ще си иде, а на тебе ще ти олекне.

 17. 31.Направете опит с вас или с друг болен на смъртно легло. Кажете: ,,Господи отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе!

 18. Ще се работя заради Тебе. Остави ме на земята!“ И направи изповед пред Бога в душата си.

 19. 32.Ако си болен кажи: ,,Господи, отсега нататък ще ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа  и с всичката си сила. Където и да съм, при каквито и условия да съм – като работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще служа с любов, безкористно, без никакви пари!

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *4*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

ПЪРВА ГЛАВА

 

ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

 

От учителя

 

(събрал и подредил Д. Звездински)

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Човек, който изпълнява волята Божия,

                                                                Нито вълци го ядат

                                                                Нито разбойници го крадат.

                                                                Няма болест в света,

                                                                Която да не може да се лекува.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Учителя

 

 

                                             ,,Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено, създадено за вас. Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко мога да понеса. При това, въпросът веднага се решава. “ 

 

                                                                                                                                                            Учителя

 

 

 

 

 

 1. Бъдете постоянно в молитва,за да пребъдва Бог във вас и да ви освободи от всички прегрешения и болести.

 2. Болният не може да се излекува, докато не изповяда греховете си пред Бога в душата си.

 3. Ако се изповядаме пред Бога и вложим цел в живота, ние ще оздравеем и ще се освободим от всички болести.

 4. Който оправи мисълта си към Бога, той ще бъде свободен от всички болести.

 5. Когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта.Питайте я, защо е дошла, докога мисли да остане при вас. Като и попейте ,, Мога да постигна що желая“, тя ще се задоволи и ще ви напусне.

 6. Нищо не се върши без предварителна връзка с Бога.

 7. Чрез мисълта си човек може да забрани на микробите да се размножават в него и да ги изпъди навън. Светлата мисъл може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии.

 8. С  мисълта си човек може да се освободи от всички израстъци в тялото – Как? – Като ги мести от  едно място на друго.

 9. С помощта на мисълта си, човек може да събере излишната материя на едно място и да я извади навън чрез някакъв цирей. Щом в организма се е образувала нечиста материя, по какъвто и начин да е, тя трябва да излезе навън чрез порите,чрез изпотяването или поне чрез някакъв цирей.

 10. Светли духове помагат на хората. Достатъчно е да ги призовем в името на Любовта Божия, за да ни се открият.  Те са постоянно между нас.

 11. Ще се свържеш с всички добри хора по лицето на земята и горе на небето, и ще оздравееш.

 12. Ще се свържеш с всички добри хора, които желаят доброто на човечеството, с разумните същества Херувими, Серафими, Престоли, с Ангелите на смирението и с всички Ангели и приятели на Небето и земята.

 13. На недъзите, на болестите и злото ще говорите, ще правим добро. Така ще дойде любовта в наs.

 14. Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните лекари на земята. Те седят около човека и казват: Господарю, ти само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще направим. Те могат отлично да ни излекуват. Помоли им се и кажи: ,,Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа.“ Без да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе Законът не действува.

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *2*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

 

ПРЕДГОВОР

 

 

 

 

С пожелание българите да се научат на уважение помежду си,взаимно изслушване и взаимно зачитане, защото каква полза, ако всеки българин в Родината и по света, биейки се в гърдите, колко е велик, изпълнява амбициозно личната си мисия и предначертание,но не може да се впише  в настоящия общ План на Създателя, Първоосновата на всички успешни мисии и предначертания,проекти и коорденация и толерантност между тях,отсъствие на монополизъм и мания за единственост – амбиции за първата скамейка, свръхмерно желание за управление на богатства, вируса на болестта наречена Власт и Контрол.

   Богатството идва единствено от Бога. Богат е само този, който е в пътя на Бога, който се вписва в Плановете Му. Другото богатство, онова от предаването ,,Стани богат“, или пък славата и амбицията от телевизионните шоу в стил ,,Сървайвър“, те са като снежинките, играят си във въздуха с погледите на хората,но рано или късно се стопяват и изчезват, превръщайки се във вода.

 

 

С пожелание Българите да се научат навременно да се отърсват от всички вредосносни лъжеводачи и авторитети, псевдоинтелектуалци и псевдодуховни-псевдорелигиозни лидери. Трагедията на този народ е, че е много добродушен, простосърдечен, наивен до болка и прекалено много  лъган от своите привнесени отвън политически водачи, вълци в овчи кожи.Безспорно, както е казано, този народ си заслужава водачите, но рано или късно, той се осъзнава от болката, събужда се и поема собствената си съдба в ръцете. На този народ му се дават такива калпави и затънали в беззаконие водачи за да се изпита вярата Му в Господа и за да създаде нещо ново,след разрухата, на мястото на унищожаващото се, безвъзвратно остарялото минало, свързано с робство и васалщина. Каузата за непременно физическото оцеляване на този народ е било онова, което го е вкарвало в невярната посока на поединично спасение и забравата, че човек е тука на тази земя за да еволюира, и изпълни своето предназначение, а не просто да оцелява физически и да натрупа  материално богатство.Според изкуствено привнесената, станала понастоящем традиционна ,,линия на преклонената глава“, оцелял роб е по-добре отколкото свободен и разпнат на кръста. В резултат на провежданата акция на потребителя: Ятаганът и отсичане на главата или приемането на феса в продължение на няколко века.

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 

 

145 НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ *1*

145  НАЧИНА ДА СИ ПОМОГНЕМ КОГАТО СМЕ БОЛНИ

 

 

 

Нека да надникнем в  ,, Лечителската школа на Учителя “ от Петър Дънов.

Там той споделя знанията си как може да се излекуваме.

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕЧИТЕЛСКАТА ШКОЛА НА УЧИТЕЛЯ

 

 

 

Лечебник или лечителя в наши дни

 

 

 

 

 

 

Книги с подобна тематика от същия съставител

 

 1. Хранене, дишане и сексуална култура

 2. Паневритмия, Културна Асоциация Беинса Дуно, 1996

 3. Българският Чикунг или яйцевидното стопляне

 4. Стрес и изход в Учението на Петър Дънов

 5. Емоционална воля и секс

 6. Секс, даване, вода и благодарност

Посвещава се на всички искрени и честни души, дръзнали да кажат твърдо ,,не“ срещу методите с които Старата култура се опитва да се увековечи. Време е за преход!

Преход към Новото! Новите ценностни модели сега се коват и така се полагат основите на следващата Шеста основна раса!

Посвещава се на всички, които работят за Изгрева  на Новата култура.

Посвещава се на Пионерите на Новата култура, които под водачеството на Свети Иван Риски и Учителя  Бениса Дуно като цяло, ще изградят рано или късно основите на Новата лечителска наука и ще поставят  началото на Новите природолечителски  комплекси.

Да бъдеш Пионер в епохата на Преход към Новата Култура, това е призвание, това е въпрос на чест и специален вътрешен избор.

 

 

       Второ преработено издание 

 

 

©Хелиопол,2007

©Стефан Калайджиев,съставител

ISBN  978-954-578-155-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник:http://kniga-bezplatno.com

 

 

 

Translate »
error: Content is protected !!